“Colours Peace and Solidarity” exhibition in Årjäng, Sweden, July / August 2013

Swedish exhibition

I SVERIGE: Kunstner Marit Risto Fagerli stiller ut på den internasjonale utstillingen

«Colours Peace & Solidarity» i Årjäng, som forener figurativ kunst

Viser kunst med ord

Sarpsborgkunstner Marit Risto Fagerli (55) har satt sammen en stor internasjonal poesi- og bildeutstilling i Sverige. Det er den internasjonale litterære og kunstneriske bevegelsen Immagine & Poesia; bilde og poesi, som presenterer utstillingen «Colours Peace & Solidarity».

Marit Risto Fagerli, som er bevegelsens norske representant, har jobbet med utstillingen. Utstillingen, som åpnet i går i Galleri Passagen ved Årjäng bibliotek, presenterer ulike uttrykk fra enrekke internasjonale kunstnere og forfattere.

Nettopp slike koblinger mellom bilder og ord, er viktig for Immagine & Poesia, som siden 2007 har arrangert en rekke slike utstillinger og poesiopplesninger.

Utstillingen har blitt til ved at kunstnere har inspirert hverandre. Et dikt kan ha ført til et figurativt maleri eller annet kunstnerisk uttrykk – og omvendt. Selv viser blant annet Risto et oljemaleri med engler, som stilles ut sammen med diktet «Angel» av engelske Aeronwy Thomas.

Risto som har malt siden tenårene, kommer opprinnelig fra Lillestrøm, men har i mange år vært bosatt på Ise. Hun har blant annet utdannet seg ved Einar Granums kunstskole, studert i Provence, og har gjennomført studiereiser og periodevis bodd i Hellas og Spania. Kunstneren har hatt flere utstillinger også i Sarpsborg, blant annet på Skjeberg bibliotek og ved Kafé Petit Paris. På utstillingen i Årjäng stiller hun ut i selskap med en rekke forfattere og kunstnere blant annet fra Italia, Hellas, Kroatia, USA, Nederland, Australia, Tyskland, Latvia, Sveits, Nederland og India. Utstillingen som også vises via kunstbevegelsens nettside, varer til og med 2. august.

(69 11 11 15 – CECILIE SOMMER-MATHIESEN)

——————————————————————————————————————————————————–

SWEDEN: Artist Marit Risto Fagerli is exhibiting at the international exhibition “Colours Peace & Solidarity” in Årjäng, which combines figurative art with words. Sarpsborg artist Marit Risto Fagerli (55) has put together a big international poetry and image exhibition in Sweden. It is the international literary and artistic movement Immagine & Poesia, image and poetry, which presents the exhibition

“Colours Peace & Solidarity.”

Marit Risto Fagerli, who is the movement’s Norwegian representative, has worked with the exhibition. The exhibition, which opened yesterday in Gallery Passagen at Årjäng library, presents some expressions from several international artists and writers.

Links between images and words are important. Immagine & Poesia has since 2007 held a number of such exhibitions and poetry readings.

The exhibition has been created by the artists having influenced each other. A poem may have led to a figurative painting or other artistic expression – and vice versa. It’s even including one of Risto’s oil paintings with angels, along with the poem “Angel” by English Aeronwy Thomas.

Risto who has painted since her teens, is originally from Lillestrøm, but has for many years been a resident of Ise. (near Sarpsborg) She has been educated by Einar Granum School of Art, studies in Provence and has made study tours. Has also periodically lived in Greece and Spain. The artist has had several exhibitions also in Sarpsborg, Skjeberg library and the Café Petit Paris.

At the exhibition in Årjäng she’s in the company of a number of writers and artists from Italy, Greece, Croatia, USA, Netherlands, Australia, Germany, Latvia, Switzerland, the Netherlands and India. The exhibition is also shown through art movement’s websites, and lasts until 2 August.

(69 11 11 15 – CECILIE SUMMER MATHIESEN)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s