MANIFEST, Polish Translation by MIREK ANTONIEWICZ, Poland

 

ALFA TEATRO – TORINO

9 Listopad 2007

OBRAZ  &  POEZJA

RUCH ARTYSTYCZNO – LITERACKI

MANIFEST

1. KULTURA – poprzez POEZJĘ i SZTUKĘ- powinna być strawą duchową dla nowych pokoleń.

2. Poezja i sztuka figuratywna prowadzą do TWÓRCZEJ KREACJI.

3. Każda forma ekspresji może zainspirować innych: naszym celem jest ich INTEGRACJA.

4. Z połączenia POEZJI i SZTUKI FIGURATYWNEJ wzajemnie się stymulujących, może powstać NOWA WZBOGACONA I KOMPLETNA FORMA SZTUKI.

5. Nasz Ruch jest otwarty dla artystów i pisarzy pochodzących ze wszystkich obszarów geograficznych i kulturowych.

6. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE tych artystów i pisarzy może udoskonalić zrozumienie i szacunek dla innych.

7. Popieramy współpracę poprzez MEDIA TRADYCYJNE oraz przez INTERNET.

8. NOWE TECHNOLOGIE są preferowane gdyż wyrażają kreatywne idee.

9. Chcemy walczyć z apatią, banałem, powierzchownością. Wspieramy aktywność, wyobraźnię, oryginalność oraz dociekliwość.

10. Ruch OBRAZ  &  POEZJA jest otwarty na dalszy rozwój oraz połączenie z innymi dyscyplinami i formami sztuki.

Założyciele:

AERONWY THOMAS, poeta i pisarz

GIANPIERO ACTIS, malarz – SILVANA GATTI, malarka

SANDRINA PIRAS, poeta –  LIDIA CHIARELLI, koordynator

Krytyk sztuki: ENZO PAPA

Fotografowie: PIETRO CUNAZZA – CESARE DELLAFIORE

Kierownictwo produkcji: LIDIA CHIARELLI – ROSALBA VACIS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.