THE MANIFESTO, Albanian translation by BASRI MEKOLLI, Kosova

Translation by Basri Mekolli http://www.artbreak.com/basrimekolli

Teatri Alfa – Torino

9 Nëntor, 2007

PAMJET dhe POEZIA

Lëvizje Artistike – Letrare

Manifesti

  1. Kultura – nëpërmjet POEZISË dhe ARTIT – duhet të jetë ushqimi shpirtëror i gjeneratave të reja.

2. Poezia dhe Arti Figurativ shpiejn deri te momenti i FRYTSHMËRISË së NDËRMJEME.

3. Çdo formë e shprehjes mund të frymëzoj të tjerët: qëllimi i ynë është INTEGRIMI i tyre.

4. Nga integrimi i POEZISË dhe ARTIT FIGURATIV të inkurajuar reciprokisht mund të origjinoj një formë e re e artit, e pasur dhe më komplete.

5. Lëvizja është e hapur për artistët dhe shkrimtarët me prejardhje të ndryshme kulturore dhe gjeorgrafike.

6. INTER-AKSIONI i këtyre artistëve dhe shkrimtarëve mund të rris mirëkuptimin dhe respektin e të tjerëve.

7. Ne jemi në favour të bashkëpunimit i cili mund të arrihet nëpërmes MEDIAVE TRADICIONALE ose nëpërmjet INTERNETIT.

8. TEKNOLOGJITË E REJA do të jenë preferim në shkëmbim të ideve kreative.

9. Ne dëshirojmë të luftojmë apatinë, banalitetin, cektësinë dhe të përkrahim aktivitetin, imagjinatën, origjinalitetin dhe hulumtimin.

10. Lëvizja PAMJET DHE POEZIA është e hapur për zhvillimet e mëtejme dhe është lidhje me format tjera të artit dhe disciplinat.

Anëtarët e Kartës:

AERONWY THOMAS, poet dhe shkrimtar

GIANPIERO ACTIS, piktorë – SILVANA GATTI, piktore

SANDRINA PIRAS, poet – LIDIA CHIARELLI, koordinator

Kritik Arti: MARY GORGY, Long Island, N.Y; ENZO PAPA

Fotograf: PIETRO CUNAZZA – CESARE DELLAFIORE

Producent Ekzekutiv: LIDIA CHIARELLI – ROSALBA VACIS

www.salottoletterario.it; www.artecittaamica.it

kontakt: immagine.poesia@gmail.com

Advertisements

1 thought on “THE MANIFESTO, Albanian translation by BASRI MEKOLLI, Kosova”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.